RM MEDIA SP. Z O.O.#

RM Media Sp. z o.o.
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000141120

NIP 951-192-03-67

REGON 014866740

Kapitał zakładowy: 1 364 000zł

Kontakt:

RM Media Sp. z o.o

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

tel. (22) 516 47 03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

rmmediaspzoo.pl

Udziałowcy:

International Communication Sp. z o.o. 

Rada Nadzorcza: Brak
Zarząd: Paweł Szaniawski, Marcin Gębala

 RM Media Sp. z o.o. jest nadawcą programu:

  • Radio SuperNova Łódź 99,8 FM

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym RM Media Sp. z o.o.można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl). Beneficjentami rzeczywistymi są: Agata Benbenek, Zbigniew Benbenek.

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – RM Media Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.